Gymnasieelever læste op fra egen antologi på Musikbiblioteket