For andet år i træk har OS-skolerne i fællesskab rejst fire fagakademier, hvor elever med særlige interesser og talenter kan nørde løs. Vi har mødt en af de dedikerede deltagere, Silje Aja Refslund, som deltager på OS Science-akademiet 2017.

Silje Aja Refslund går i 1. X på Mulernes Legatskole, hvor hun har Matematik på A-niveau og Fysik og Kemi på B-niveau. Udover at følge den normale undervisning på gymnasiet har hun også valgt at engagere sig i det tværgymniasiale OS Science-akademi, som startede op i februar og slutter af i april. Vi har spurgt ind til hendes oplevelse af at være med på akademiet.

2) Hvorfor valgte du at melde dig til Science-akademiet?
Jeg meldte mig, fordi jeg gerne vil lære mere om brugen af naturvidenskab. Jeg kan rigtigt godt lide naturvidenskab og kan aldrig få nok viden. Når man som mig gerne vil lære mere, så er sådan et akademi jo et super tilbud!

3) Hvad kan du godt lide ved naturvidenskaben?
Der er bare noget smukt ved at lære om, hvordan vores verden fungerer. Jeg er nysgerrig af natur og elsker læringsprocesser. Ved at grave videre på et område kan man udfordre sig selv i forhold til den måde, man ser verden, samfundet og sine medmennesker på. Det kan godt være hårdt, når man ikke forstår, hvorfor at noget gør, som det gør. Men når man så pludselig ser sammenhængen, føler man sig mere forbundet til naturen, synes jeg. Carl Sagan siger, at naturvidenskaben er en kilde til dyb spiritualitet, og det synes jeg faktisk, han har ret i. Det får i hvert fald mig til at føle mig tæt forbundet til ikke kun naturen, men også andre mennesker. 

4) Hvad synes du om Science-akademiet ind til videre?
Jeg synes, at det har været spændende, fordi vi tager nogle emner op, som der ikke altid er tid til at behandle i dybden i skoletiden. Det har handlet meget om brugen af naturvidenskab i forskellige sammenhænge som religion og politik, hvor der ikke kun er ét facit. Her er vi også selv aktive; reflekterer, stiller spørgsmål og diskuterer. På den måde lærer vi også meget fra hinanden.  

5) Hvad synes du om, at der deltager elever fra fire forskellige gymnasier på akademiet?
Det har været rigtig hyggeligt at møde nye mennesker med samme interesse som mig selv. Akademiet blev indledt med nogle samarbejdsøvelser, og nu bliver der diskuteret og snakket sammen på kryds og tværs af skolerne.

6) Hvad kunne du godt tænke dig at arbejde med efter gymnasiet?
Jeg kunne godt tænke mig at forske inden for teoretisk fysik, så naturvidenskaben kommer helt sikkert til at spille en væsentlig rolle for mig også i fremtiden.