Odense-samarbejde rejser Filmakademi for unge

Efter nytår går Odense stx og hf, Odense Internationale Film Festival og Odense Filmværksted i luften med nyt akademi, hvor elever fra Odenses fire almene gymnasier sammen skal nørde kortfilm og lære om ’den gode fortælling’.

Farvergården i centrum danner rammerne, og ’den gode fortælling’ bliver omdrejningspunktet, når OS Kortfilmsakademiet udfoldes i foråret 2017. D. 11. januar introducerer Birgitte Weinberger, leder af Odense Internationale Filmfestival, og Mette Bihl, daglig leder og filmkonsulent ved Odense Filmværksted, sammen til akademiet, som består af i alt fem mødegange for eleverne fra Tornbjerg Gymnasium, Mulernes Legatskole, Odense Katedralskole og Sct. Knuds Gymnasium.

 

Kortfilm skal afmystificeres

Festivalleder Birgitte Weinberger valgte at engagere sig i samarbejdet med gymnasieskolerne af flere årsager:

Jeg er generelt vild med samarbejder, men dette her stod frem, fordi at skolerne allerede har et tværgymniasialt samarbejde. Det, synes jeg, er rigtig fedt,” siger hun og fortsætter:

Og så håber jeg på at kunne afmystificere kortfilmgenren for de unge. Mange tror, at kortfilm er en særlig højkulturel genre. Men en kortfilm er i virkeligheden bare en film, som er kortog som vi i øvrigt ser overalt i mediebilledet. Dét vil jeg gerne åbne elevernes øjne for.

Oplæg og inspiration fra branchefolk

Det er også Birgitte Weinberger, der har sammensat akademiets program, hvor flere af filmbranchens aktører indgår som coaches og oplægsholdere:

Vi har prioriteret, at eleverne ikke selv skal skabe film på akademiet, fordi at de, sideløbende med akademiet, har travlt med deres eksamensprojekter i mediefagsundervisningen. I stedet vil vi fokusere på deres oplevelse af og forståelse for kortfilm og give dem indsigt i, hvordan man bygger en god historie med et klart fokus op. Den nye viden kan de forhåbentlig så anvende på deres produktioner i undervisningen,” forklarer festivallederen.

Som afrunding på akademiet vil elevernes egne produktioner blive vist på det store lærred til et filmgallaarrangement på Magasinet i forbindelse med Odense Internationale Film Festival 2017.

Kortfilmsakademiet kommer til at foregå skiftevis i Odense Filmværksted og i OFFs egen biograf.